shasan nirnay 2023 । ग्रामपंचाय कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीमध्ये दहा टक्के जागा

shasan nirnay 2023 । स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेत वर्ग – ३ च्या एकूण पदभर्तीपैकी 10 टक्के जागा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचात कर्मचाऱ्यांना मोठा दिला मिळला आहे  (Shasan Nirnay 2023. Ten percent seats for Gram Panchaya employees in Zilla Parishad recruitment)

 

जिल्हा परिषदांमध्ये २०२३ मध्ये होणाच्या सरळसेवा पदभरतीसंदर्भात दि.१९ मने रोजी  अपर मुख्य सचिव (ग्रामविकास) यांचे अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत Vdeo comference आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत सन २०२३ मधील जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ (गट-क) च्या कर्मचाऱ्यांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. मात्र, सध्या पदभरती प्रत्यक्षात सुरू नसल्याने व सरळसेवा भरतीनियमित न झाल्यामुळे ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचे वय वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचान्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. तसेच सद्यास्थितीत १० टक्के ग्राम पंचायत कर्मचाच्यांच्या आरक्षणानुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात येत नसल्याची बाब समोर आली आहे. (Shasan Nirnay 2023. Ten percent seats for Gram Panchaya employees in Zilla Parishad recruitment)

 जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-३ (गट-क) च्या संवर्गाच्या सन २०२३ मधील सरळसेवा पदभरतीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात सुरू असल्याने ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणाया १० टक्के सरळसेवा कोटयातील वर्ग ३ (गट-क) च्या पदांमधून संवर्गनिहाय नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सरळसेवेच्या पदभरतीसाठी ज्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आलेली आहे, अशा उमेदवारांना परिक्षेला बसण्याची संधी प्राप्त व्हावी म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि.०३ मार्च, २०२३ अन्वये या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि. ३१ डिसेंबर,२०२३ पर्यत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्जकरण्याया उमेदवारांसाठी दि.२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देण्यात आली आहे.
 ज्या जिल्हा परिषदांनी सन २०१९ मध्ये १० टक्के ग्राम पंचायत कर्मचान्यामधून अद्यापपर्यंत पदभरती केलेली नाही, त्या जिल्हा परिषदेतील ग्राम पंचायत कर्मचार्यांसाठी संदर्भीय दि. १६ मार्च, २०२३च्या शासन निर्यामधील मुद्दा बक्र. ३ नुसार, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के पदे जिल्हा परिषद सेवेतभरती करतांना माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीनुसार जे ग्राम पंचायत कर्मचारी पात्र होते  (म्हणजेच, १ जानेवारी, २०१९ रोजी ज्या उमेदवारांचे वय ४५ वर्षापिक्षा अधिक न्हते) व आता त्या उमेदवारांनी कमाल वयोमर्यांदा ओलांडली असल्याने ते अपात्र होत आहेत, असे सर्व उमेदवार या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दि.३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेस पात्र असतील, तथापि, सन २०२३ मध्ये येणाऱ्या सरळसेवेच्या जाहिरातीत दि. २१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये माहे मार्च, २०१९ मधील रद्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीतील रिक्त पदांचा समावेश आहे.

 

त्यामुळे सदर १० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचायांची पदभरती करतांना सन २०२३ मध्ये येणाऱ्या जाहिरातीतील पदांच्या अनुषंगाने ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांठी आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या १० टक्के कोटयातील पदांमधून सन २०१९ च्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने भरण्यात आलेल्या १० टक्के कोटयातीलपदे (पदांची संख्या) वगळून उवरित पदे १० टक्के ग्राम पंचायत कर्मचायांमधून वर्ग-३ (गट – क) च्या संवर्गनिहाय (ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठसहाय्यक व इतर) पदांमधून नियुक्तीची कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देस देण्यात आला आहे.
Local ad 1