Maharashtra IAS Officer Transfer | राज्यातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

Maharashtra IAS Officer Transfer | राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील 4 वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील अजून काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra IAS Officer Transfer)

बदली झालेल्या वरिष्ठ IAS अधिकार्‍यांमध्ये आभा शुक्ला (IAS Abha Shukla) प्रधान सचिव (उर्जा), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई,  दिनेश वाघमारे (IAS Dinesh Waghmare) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई, अशिष कुमार सिंह (IAS Ashish Kumar Singh) अपर मुख्य सचिव (ले.व.को.), वित्त विभत्तग, मंत्रालय, मुंबई आणि  पराग जैन नैनुतिया ( IAS Parrag Jain Nainutia , डॉ. हर्षदीप कांबळे (Dr. Harshdeep Kamble) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशापर्यंत देण्यात आला आहे.

Transfer order 03.11.2022

1. Shri.Ashish Kumar Singh, IAS (MH:1988), Additional Chief Secretary (Transport & Ports), Home Deptt., Mantralaya has been posted as Additional Chief Secretary (Accounts & Treasury), Finance Deptt., Mantralaya.
2. Smt.Abha Shukla, IAS (MH:1993), Principal Secretary (Accounts & Treasury), Finance Deptt., Mantralaya has been posted as Principal Secretary (Energy), Industries, Energy & Labour Deptt., Mantralaya.
3. Shri.Dinesh T.Waghmare, IAS (MH:1994), Principal Secretary (Energy), Industries, Energy & Labour Deptt., Mantralaya has been posted as Chairman & M.D., M.S. Electricity Transmission Company Ltd., Mumbai.
4. Shri.Parrag Jain Nainutia, IAS (MH:1996), Principal Secretary (Textiles), Co-Op., Marketing & Textiles Deptt., Mantralaya has been posted as Principal Secretary (Transport & Ports), Home Deptt., Mantralaya and Additional Charge of Principal Secretary (I.T.), General Administration Deptt., Mantralay

Local ad 1