ग्रामीण गुंठेवारी प्रस्‍ताव सादर करण्यास मुदतवाढ ; कोण दाखल करू शकतो प्रस्ताव जाणून घ्या..

नांदेड : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात गुंठेवारीवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाले असून, शासनाच्या नियमात बसत असलेल्या गुंठेवारी नियमित केले जात आहे. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळत नाही, त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Extension of time for submission of proposals for rural units)

 

 

गुंठेवारीचे बरेच प्रस्‍ताव दाखल करावयाचे शिल्‍लक असल्‍याने ग्रामीण भागातील गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास आता 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Extension of time for submission of proposals for rural units)

 

 

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली. (Extension of time for submission of proposals for rural units)

 

 

नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्रवगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यासाठी नगररचना विभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडे नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर यांच्यामार्फत छाननी शुल्‍कासह प्रस्‍ताव दाखल करण्यास 31 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत मुदत देण्‍यात आली होती. त्यास आता 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांनी कळविले आहे.

Local ad 1