इ-केवायसी न केल्यास मिळणार नाही पीएम किसान योजनेचा लाभ ; ई-केवायसीसाठी उरले अवघे तीन दिवस

नांदेड : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (pantpradhan mantri kisan samman nidhi yojana) योजनेतील लाभार्थ्‍यांनी सोमवार 12 सप्‍टेबर 2022 रोजी वितरीत होणारा 14 वा हप्‍ता मिळण्‍याकरीता पात्र लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी बुधवार 7 सप्‍टेबर 2022 पर्यंत पुर्ण करण्‍याबाबत शासनाने कळविले आहे. (E-KYC required for PM Kisan; If not, the subsidy will not be given)

 

 

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील कालावधीचा लाभ मिळण्‍यासाठी ई-केवायसी प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. ज्‍या लाभार्थ्‍यांनी ई-केवायसी केली नाही, अशा लाभार्थ्‍यांचा पुढील लाभ थांबविला जाणार आहे. (E-KYC required for PM Kisan; If not, the subsidy will not be given)

 

 

ई-केवायसी प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया अतिशय सोपी असून ई-केवायसी करण्यासाठी ओटीपी किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्‍यासाठी खालील दोन पध्‍दतीने ई-केवायसी करता येईल. लाभार्भी स्‍वतः https://pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner या टॅबमध्ये किंवा PMKisan अँपद्वारे ओटीपीद्वारे मोफत करता येईल. (पुढील लिंकद्वारे Direct E-KYC टॅब ओपन होईल – https://exlink.pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx ) ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) येथे प्रति लाभार्थी 15 रुपये दराने ई-केवायसी प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पद्धतीने करता येईल. (E-KYC required for PM Kisan; If not, the subsidy will not be given)

 

 

 

तालुकानिहाय शिल्लक शेतकरी

नांदेड जिल्‍हयातील 1 लाख 43 हजार 628 लाभार्थ्‍यांनी अद्याप ई-केवायसी न केल्‍याने योजनेचा पुढील कालावधीचा लाभ थांबविला जाणार आहे. ई-केवायसी न केलेल्‍यांचा तालुका निहाय तपशील पुढील प्रमाणे आहे. नांदेड 6 हजार 165, अर्धापूर 4 हजार 464, कंधार 13 हजार 656, लोहा 14 हजार 637, बिलोली 7 हजार 17, नायगाव 9 हजार 422, देगलूर 9 हजार 717, मुखेड 12 हजार 867, भोकर 8 हजार 567, मुदखेड 5 हजार 257, हदगाव 14 हजार 101, हिमायतनगर 6 हजार 243, धर्माबाद 4 हजार 784, उमरी 5 हजार 477, किनवट 15 हजार 723 तर माहूर 5 हजार 521 एवढ्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही.

 

 

7 सप्टेंबर ही आहे शेवटची तारीख

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेतील ज्‍या लाभार्थ्‍यांनी ई-केवायसी अद्याप केलेली नाही, त्‍यांनी बुधवार 7 सप्‍टेबर 2022 पुर्वी वरील दोन पद्धतीपैकी एका पद्धतीने ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करून योजनेचा पुढील लाभ सुरळीत करून घेण्‍याबाबत जिल्‍हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांनी आवाहन केले आहे. (E-KYC required for PM Kisan; If not, the subsidy will not be given)

Local ad 1