Tehsildars in Revenue Department । राज्यातील 74 तहसीलदारांची बदली ; कोणाला कुठे मिळाली पदस्थापना जाणून घ्या..

Tehsildars in Revenue Department । : महसूल विभागाने महाराष्ट्र गट -अ आणि गट ब (Gazetted and non-gazetted) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, 2021 विचारात घेऊन पदोन्नती देण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील सर्व महसूल विभागातील 74 तहसीलदारांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाचे सह सचिव डाॅ. माधव वीर (Joint Secretary to Government Dr. Madhav Veer) यांनी आदेश जारी केला आहे. कोणाची कुठे पदस्थापना झाली जाणून घ्या.. (कंसात महसूल आणि पदस्थापना झालेले ठिकाण). (Appointment by promotion to 74 Tehsildars in Revenue Department)

 

10th ssc result 2023 । दहावीचा निकाल शुक्रवारी दुपारी एक वाजता जाहिर होणार

 

पदोन्नतीने बदली करण्यात आलेले न्याय तहसीलदार ते तहसीलदार (Gazetted and non-gazetted) खालील प्रमाणे आहेत)

 

 

रतनसिंग साळोक (औरंगाबाद- जिल्हा पुरवठा कार्यालय नांदेड), टी. एस. शेजाळ ( कोकण-१ तहसिलदार मंडणगड जि. रत्नागिरी), मनोज एतवडे (पुणे- अपर तहसिलदार इचलकरंजी), नागनाथ भोसले (पुणे- तहसिलदार (संगायो), जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली), संजय भोसले (कोकण-२ तहसिलदार जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे), संजय खडतरे (पुणे- सांगोला जि. सोलापूर),  पी.एस. व्हटकर (नागपूर – कोरपना जि. चंद्रपूर), गितांजली गरड (अमरावती – तहसिलदार चांदुरबाजार), ए.एम. इवरे ( तहसिलदार लीभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर), जी. आर. पेद्देवाड (औरंगाबाद – तहसिलदार  पालम जि. परभणी), एस. एम. पालेवाड (औरंगाबाद -शिरूर कासार, बीड), पी. डी. जाधव ( औरंगाबाद – पुरवठा कार्यालय उस्नमाबाद), आर. ए. जाधव ( औरंगाबाद- तहसिलदार मुखेड नांदेड), अनिल वाणी (नाशिक –  तहसिलदार बोधवड. जि. जळगाव), सुनील कावरखे (औरंगाबाद – सोनपेठ जि. परभणी), संदीप खोमणे (औरंगाबाद – गेवराई जि.बीड), घनःशाम आडसुळ (औरंगाबाद – तहसिलदार परांडा), विलास तरंगे ( औरंगाबाद – अंबाजोगाई, बीड), अमित पुरी – कोकण-२  तहसिलदार तथा उपप्रबंधक, महसूल न्यायाधिकरण, मुबंई).

 

Monsoon weather forecast। जून ते सप्टेंबर कालावधीत पाऊस कसा असेल? ; मॉन्सूनच्या आशेवर धुळवाफेची पेरणी करावी का? (व्हिडीओ)

 

रामराव बोरगावकर (औरंगाबाद – कंधार, जि. नांदेड), योगिता खटावकर (औरंगाबाद -घनसांगवी जि. जालना), महेंद्र बेलदार ( कोकण -२ अपर तहसिलदार  माणगाव जि. रायगड), शारदा दळवी ( औरंगाबाद –  तहसिलदार वसमत जि. हिंगोली), स्नेहलता स्वामी (कोकण -१ पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय), डाॅ. क्षितीजा वाघमारे (नाशिक – तहसिलदार (संगायो) नपा क्षेत्र मालेगाव शहर), मोहनमाला नाझीरकर (नाशिक – तहसिलदार यावल जि. जळगाव), कपील घोरपडे (कोकण -२ तहसिलदार पोलादपूर जि.रायगड), संजीवनी मुपडे (अमरावती – तहसिलदार महागाव जि. यवतमाळ), प्रदिप कुडळ (कोकण-२ निवडणूक शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे), पी.एम. गड्डम (नागपूर- तहसिलदार कोरची जि. गडचिरोली), डी.टी. पंधरे (अमरावती – तहसिलदार नझुल जि. अकोला), बी. जी. चितळे  (औरंगाबाद- तहसिलदार पाटोदा जि.बीड), जि.एन. आयलनवार (औरंगाबाद – परळी जि.  बीड), एस. डी. माने (नागपूर – तहसिलदार आरमोरी, जि. गडचिरोली), पी. एस. गायकवाड (औरंगाबाद – जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड), आर.व्ही. शिंदे (औरंगाबाद –  तहसिलदार आष्टी जि.बीड) यांचा समावेश आहे.(Appointment by promotion to 74 Tehsildars in Revenue Department)

 

यु.एस. निलावाड (अमरावती-  मोरगाव जि. यवतमाळ), एस.एन. हंदेशवार  (औरंगाबाद – तहसिलदार धर्माबाद जि. नांदेड), ए.पी. बोबडे (अमरावती-  तहसिलदार मेटीखेडा जि.यवतमाळ), एस.डी. सुरे (औरंगाबाद – अपर तहसिलदार गोरेगाव जि. हिंगोली), राजेंद्र मोरे (नाशिक – तहसिलदार निवडणूक जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव), माधुरी डोंगरे (कोकण-२ –  तहसिलदार महसूल विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण), हनुमंत जगताप (नागपूर-  तहसिलदार पारशिवनी जि. नागपूर), सचिन जैयस्वाल (अमरावती – तहसिलदार वरूड), सुनंदा पारवे (औरंगाबाद – जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड), विजय बनसोडे (नाशिक – जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड), चेतन पाटील (नागपूर – तहसिलदार  मुलचेरा डि. गडचिरोली), शिल्पा पाटील (नाशिक – जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर), अजय पाटील (अमरावती- साह. पुरवठा अधिकारी, बुलढाणा), शिवाजी कदम (नागपूर – तहसिलदार  पोंभूर्णा जि. चंद्रपूर), डाॅ. संदिप ढाकणे (नाशिक -विशेष कार्यकारी अधिकारी, मालेगाव शहर), स्नेहलता पाटील (नागपूर- अपर तहसिलदार, नागपूर) यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे.

 

 

 

 
अभिजीत बारवकर (नाशिक – तहसिलदार इगतपुरी), योगेश कोटकर (नागपूर- तहसिलदार वरेरा जि. चंद्रपूर), अमित भोईटे (अमरावती – तहसिलदार राळेगाव), हरीदास काळे (नागपूर- कुरखेडा जि. गडचिरोली), ज्योती गुंजाळ (नाशिक – जिल्हा पुरवठा कार्यालय नंदूरबार), दिपक गायकवाड  (कोकण-२ अधिक्षक माथेरान, जि. रायगड), आबासाहेब तांबे (नागपूर – अधिक्षक जि.का. भंडारा), बबीता आळंदे (नागपूर – तहसिलदार जिवती जि. चंद्रपूर), स्वप्निल सोनवणे (नागपूर – तहसिलदार सेलू जि. वर्धा), उद्धव नाईक (नागपूर- अधीक्षक जि.का.गोंदिया), योगेश शिंदे (नागपूर – अपर तहसिलदार तळेदी (बाळापूर), प्रिया पाटील (नागपूर- तहसिलदार गोंडपिंपरी जि. चंद्रपूर), समशेर पठाण (अपर तहसिलदार गोंदिया), निलेश कदम  (नागपूर – तहसिलदार साकोली जि. भंडारा), ओमप्रकाश गोंड (नागपूर- तहसिलदार चामोशी जि. गडचिरोली), दत्तात्रय निंबाळकर (नागपूर – तहसिलदार लाखनी जि. भंडारा), विशाल सोनवणे (नागपूर – तहसिलदार धानोरा जि. गडचिरोली), श्रीधर राजमाने (नागपूर – तहसिलदार एटापल्ली जि. गडचिरोली), दत्तात्रय जाधव ( नागपूर- अपर तहसिलदार  पुलगाव ता. देवळी, जि. वर्धा), सुरेश वाघचोरे (नागपूर – तहसिलदार  मोहाडी जि. भंडारा), विजय पवार (नागपूर-  तहसिलदार चंद्रपूर) आणि लिना खरात  (पुणे –  तहसिलदार जिल्हाधिकाीर कार्यालय, सांगली). यांचा समावेश आहे. (Appointment by promotion to 74 Tehsildars in Revenue Department

 

Local ad 1