संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी करा अर्ज

पुणे : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळाकडील – National Scheduled Caste Finance and Development Corporation (एन.एस.एफ.डी.सी.) विविध योजनांचा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील इच्छुकांना लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. (LIDCOM-Leather Industries Development Corp. of Maharashtra)

 

 

अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चांभार, ढोर, होलार, मोची आदी) नागरिकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता ४ हजार ८०० लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

 

एन.एस.एफ.डी.सी. नवी दिल्ली यांच्या मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत लघु उद्योगासाठी १ लाख रुपये, १ लाख ५० हजार रुपये, आणि २ लाख रुपये, चर्मोद्योगासाठी २ लाख रुपये, लघुऋण वित्त योजना व महिला समृद्धी योजना प्रत्येकी ५० हजार रुपये या योजनांसाठी मागील प्रलंबित प्रकरणाकरीता २२ कोटी २१ लाख रुपये इतका निधी प्राप्त झालेला आहे.

 

Tele-MANAS । मानसिक आरोग्यासाठी ‘टेली-मानस’ ठरतेय फायद्याची

 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एन.एस.एफ.डी.सी. यांच्या मुदती कर्ज योजने अंतर्गत लघु उद्योगासाठी ५ लाख रुपये, लघुऋण वित्त योजना व महिला समृद्धी योजना प्रत्येकी १ लाख ४० हजार रुपये तसेच नवीन महिला अधिकारिता योजनेकरीता ५ लाख रुपये या योजना मंजूर झाल्या आहेत.

 

 

शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये वाढ झाली असून भारतामध्ये शिक्षणासाठी २० लाख रुपये व विदेशामध्ये ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयास भेट द्यावी, असे संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी कळविले आहे.

Local ad 1